Norstatin myynti- ja maksuehdot

Tässä dokumentissa esitetään myynti- ja maksuehdot, joita Norstat käyttää.


Maksu

Kaikissa Norstatin laskuissa on 15 päivän maksuaika, ellei muuta ole sovittu. Myöhästynyt maksusuoritus aiheuttaa 8% viivästyskoron (vuosikorko). Suurista projekteista (>15 000 EUR) laskutetaan 50% etukäteen tilauksen yhteydessä ja loppu datan toimituksen jälkeen. Kuukausittainen laskutus on mahdollinen, jos projekti kestää kaksi kuukautta tai enemmän.

Tarjouksen voimassaoloaika

Kaikki kirjalliset ja suulliset tarjoukset Norstatilta ovat voimassa yhden kuukauden jos muuta ei ole sovittu. Kaikki tarjoukseen kuulumattomat työt sovitaan erikseen asiakkaan kanssa ja laskutetaan Norstatin tuntilaskutuksen mukaan. Norstat varaa oikeuden neuvotella uudelleen hinnasta, jos projekti muuttuu tai tarjous perustuu asiakkaalta tulleeseen puutteelliseen tietoon.

Sopimuksen irtisanominen

Jos asiakas peruuttaa jo tekemänsä tilauksen, on Norstatilla oikeus laskuttaa 10% kokonaissummasta tai toteutuneiden kulujen mukaan. Jos tutkimuksen aloitus tai sen osat viivästyvät ja se aiheuttaa Norstatille lisäkuluja, ne lisätään loppulaskuun. Tämä koskee myös asiakkaan toimittamasta puutteellisesta ohjeistuksesta aiheutuvia kuluja.

Luottamuksellisuus

Projektia koskevat tiedot ovat luottamuksellisia ja koskevat molempia osapuolia. Tämä koskee myös kaikkea tietoa, mikä ei ole yleisesti tiedossa mutta tulee osapuolten tietoon projektin yhteydessä.

Oikeudet

Norstat pidättää itsellään juridisen oikeuden niihin tarjouksen tai työn osiin, mitkä on ehdotettu/toteutettu Norstatin toimesta. Kaikki data, lomakkeet, analyysit ja raportit kuuluvat asiakkaalle. Monitilaajatutkimuksissa datan omistus säilyy Norstatilla. Tekniset työkalut, web-portaalit ja online-raportit ovat Norstatin omaisuutta, jollei toisin sovita.

Julkaiseminen

Asiakkaan ja Norstatin nimi tulisi julkaista tuloksia esitettäessä. Jos vääriä tietoja tai harhaanjohtavia olettamuksia julkaistaan, Norstat varaa oikeuden julkaista tulokset samasta tutkimuksesta oikeammassa ja neutraalissa muodossa.

Virheiden korjaaminen

Tarjouksessa tai sen ehdoissa ilmenevät itsestään selvät virheet eivät sido Norstatia. Molempien osapuolten on viipymättä informoitava toista tällaisen virheen huomatessaan. Jos tutkimuksessa on virheitä asiakkaan toimittamista materiaaleista johtuen, Norstat tekee tarvittaessa tarvittavat korjaukset asiakkaan kustannuksella. Virheissä, jotka johtuvat Norstatin toiminnasta, Norstatin korvausvelvollisuus rajoittuu virheiden korjaamiseen ilman erillistä kustannusta asiakkaalle.

Ylivoimainen este

Norstat ei ole vastuussa viivästyksistä, mitkä aiheutuvat luonnonkatastrofeista, hallituksen toimista, kauppasuluista, lakoista, työvoimaongelmista, laitteistovioista, säästä, markkinatrendeistä tai muista asioista, mitkä eivät ole Norstatin hallittavissa.

Kiistatilanteet

Sekä asiakkaan että Norstatin tulisi noudattaa ESOMAR:in eettisiä sääntöjä ja ohjeita. Asiakkaan tulee olla tietoinen, että Norstat on velvoitettu noudattamaan ensisijaisesti näitä ohjeita. Ristiriidat sopimuksen sisällössä tulisi neuvotella yhdessä osallisten kesken. Jos sopimukseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi vaatia asian selvittämistä oikeusistuimessa.